Skip navigation

Österreichische Hagelversicherung


A A

Orná pôda

Klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú extrémnymi výkyvmi počasia, nútia ekonomicky mysliacich poľnohospodárov hľadať spôsoby ochrany svojej produkcie. Poistenie je najjednoduchším a najbezpečnejším spôsobom, ako si zaistiť príjem z poľnohospodárskej činnosti. Môžete si zvoliť vhodný produkt pre ochranu svojej úrody z našej ponuky.